logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

FAQ

Τι είναι η διαγνωστική συντήρηση & συντήρηση ακριβείας;

Η διαγνωστική συντήρηση (κίτρινη περιοχή στο διάγραμμα) εκτελείται με την χρήση αισθητήρων με σκοπό την κατανόηση του επιπέδου φθοράς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ η συντήρηση ακριβείας (πράσινη περιοχή στο διάγραμμα) αφορά την ανάληψη δράσης για έγκαιρη αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν φθορά.

Για παράδειγμα, αξίζει να εκτελούμε λίπανση ακριβείας (7 στο διάγραμμα) σε ρουλεμάν (με την χρήση υπερήχων ή ανάλυσης κραδασμών), ώστε να αποφύγουμε υπέρ-λίπανση η οποία επίσης θα καταστρέψει σύντομα τα ρουλεμάν.

D-I-P-F Curve

Τι είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα που παρέχετε;

Προσφέρουμε κάτω από πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Τι αισθητήρες / τεχνολογίες εφαρμόζετε;
 • Ανάλυση κραδασμών
 • Υπερήχους
 • Θερμογραφία
 • Ανάλυση ηλεκτρικών ρευμάτων και στοιχείων που προέρχονται από αναλυτές ενέργειας
 • Ανάλυση υγρών μηχανών (ψυκτικά, λιπαντικά, καύσιμα)
 • Μετρήσεις συμβατικών μεγεθών (στατικές / δυναμικές πιέσεις, θερμοκρασίες, παροχές, στροφές, κλπ με οποιοδήποτε αισθητήριο 0-10V, 4-20mA)
Τι διαγνωστικά οφέλη μπορούμε να έχουμε;

Οι τομείς εφαρμογής που καλύπτονται είναι συνοπτικά :

 • Εντοπισμός διαρροών αερίων.
 • Ηλεκτρολογικές επιθεωρήσεις (πίνακες και γραμμές).
 • Μηχανολογικές επιθεωρήσεις (έδρανα, αξονικά συστήματα, μεταδόσεις κίνησης. στεγανότητα καλυμμάτων, λίπανση, βάνες, βαλβίδες, συστήματα ατμού).
 • Θερμοδυναμική ανάλυση (παλινδρομικές / περιστροφικές μηχανές).
Εμπλέκονται με την διαγνωστική συντήρηση θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και υγιεινής και ασφάλειας;
 • Οι διαρροές πεπιεσμένου αέρα προκαλούν σημαντικό οικονομικό κόστος.
 • Επίσης οι διαρροές επικίνδυνων / βλαπτικών για την ατμόσφαιρα αερίων και οι ηλεκτρολογικές δυσλειτουργίες έχουν σημαντική επιρροή στην υγιεινή, ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Οι μηχανολογικές και θερμοδυναμικές δυσλειτουργίες είναι παράγοντες αύξησης λειτουργικού κόστους μέσω της μείωσης της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού.

Αν έχουμε την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αποκαταστήσουμε τις δυσλειτουργίες οδηγούμαστε σε αύξηση της κερδοφορίας.

Υπάρχει στην προσέγγιση σας κάτι περισσότερο από ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα;
 • Έχουμε υλοποιήσει μία πρωτόγνωρη εμπειρία συγχώνευσης όλων των ανωτέρω διαθέσιμων τεχνολογιών, σε μία πλατφόρμα και ένα λειτουργικό σύστημα.
 • Δυνατότητα χρήσης φορητών συσκευών αλλά και μόνιμα εγκατεστημένων αισθητήρων.
 • Ο χρήστης έχει σε μία οθόνη την πλήρη εικόνα μετρήσεων συνολικά του εξοπλισμού του.
 • Όχι πλέον ξεχωριστά λογισμικά για κάθε τεχνολογία.
 • Επίσης υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης και οπτικών επιθεωρήσεων.
 • Καθώς και διασύνδεση με λογισμικό συντήρησης (CMMS), μηχανικής μάθησης (ML) και λογισμικό δεικτών επιδόσεων παραγωγής (KPI’s) εφόσον διαθέτετε.
Εμπορεύεστε ή παράγετε (ή και τα δύο);

Αισθητήρες και συσκευές μετρήσεων

Συσκευές δειγματοληψίας

 • Κατασκευάζουμε την εξαιρετικά απλή και φιλική στην χρήση (και από χαμηλής ειδίκευσης προσωπικό) φορητή συσκευή δειγματοληψίας WearDC. Χρησιμοποιούμε smartphone για να την οδηγήσουμε, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες και οδηγίες για την εκτέλεση των μετρήσεων / επιθεωρήσεων. Έχουμε την δυνατότητα να ενσωματώσουμε σε αυτό μία χαμηλού κόστους επώνυμη θερμική κάμερα. Οι μετρήσεις / οπτικές επιθεωρήσεις μπορούν να εκτελούνται και χωρίς την ύπαρξη ασύρματου δικτύου. Μόλις η συσκευή βρεθεί σε δίκτυο όλα τα δεδομένα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα.
 • Επίσης προσφέρουμε για μόνιμη εγκατάσταση την συσκευή δειγματοληψίας MAINTNODE.
Τι λογισμικό χρησιμοποιείτε;
 • Αναπτύξαμε την πλατφόρμα MECHBASE® για την αποθήκευση και επεξεργασία των μετρήσεων.
 • Ενσωματώσαμε έξυπνους στατιστικούς συναγερμούς ώστε να καλύπτουμε περιπτώσεις μεταβαλλόμενης ταχύτητας και φορτίου των μηχανών.
 • Οι συναγερμοί μπορούν να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε μέσο.
 • Η παραγωγή αναφορών είναι εύκολη.
 • Μπορούμε να λάβουμε δεδομένα για ενσωμάτωση στην πλατφόρμα από γνωστά βιομηχανικά πρωτόκολλα (MODBUS, OPC-UA).
 • Σε περίπτωση μεγάλων εγκαταστάσεων μπορεί να συναφθεί σύμβαση χορήγησης πλήρως τεκμηριωμένου πηγαίου κώδικα του λογισμικού.
Ποιες είναι οι δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρονται;

Οι τεχνικές διάγνωσης που χρησιμοποιούμε στην πλατφόρμα, βασίζονται για λόγους τυποποίησης και διαλειτουργικότητας σε διεθνή πρότυπα και ανοικτές καλές πρακτικές. Ότι ακριβώς χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας της διαγνωστικής συντήρησης. Ο συνδυασμός τους ενδέχεται να καλύπτει το σύνολο των αναγκών σας.

Χρησιμοποιούμε πολλαπλούς δείκτες παρακολούθησης σε κάθε εξοπλισμό ώστε να εκτιμήσουμε την υγεία του εξοπλισμού στοχεύοντας σε συγκεκριμένα συμπτώματα. Συγκεκριμένα μπορούν να παραμετροποιηθούν για κάθε δείκτη:

 • Βαθμός ολοκλήρωσης (Καμία ολοκλήρωση, απλή ολοκλήρωση, διπλή ολοκλήρωση).
 • Τρόπος υπολογισμού τιμής (μέση τετραγωνική ρίζα, παράγοντας κορυφής, πλάτος κύματος, στάθμη κορυφής, δέσμη συχνοτήτων).
 • Μονάδες.
 • Υψηλοπερατό και χαμηλοπερατό φίλτρο.
 • Συναρτήσεις παραθύρων.
 • Αριθμός τμημάτων του χρονοσήματος για υπολογισμό μέσου όρου.
 • Επικάλυψη τμημάτων του χρονοσήματος για υπολογισμό μέσου όρου.
 • Επιλογή συχνοτήτων αρμονικών φάσματος εφ’ όσον η δέσμη συχνοτήτων επιλέγηκε σαν τρόπος υπολογισμού τιμής.

Κάθε δείκτης παρακολούθησης μπορεί να έχει ένα ή παραπάνω σενάρια συναγερμού. Κάθε σενάριο βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Άνω/κάτω όριο υψηλού κινδύνου.
 • Άνω/κάτω όριο μέτριου κινδύνου.
 • Φορτίο.

Αν ένας δείκτης έχει παραπάνω από ένα σενάρια, αυτά διαφοροποιούνται βάσει του φορτίου. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο μετρήσιμο ή μη χαρακτηριστικό λειτουργίας όπως ταχύτητα, πίεση, ένταση ηλεκτρικού ρεύματος κ.α. Όταν μία μέτρηση ξεπεράσει τα όρια ενός ή πολλών δεικτών παρακολούθησης η μέτρηση ορίζεται σαν μέτρηση με κατάσταση «Υψηλού κινδύνου» ή «Μέτριου κινδύνου».

Ο υπολογισμός των συναγερμών δεν είναι πάντα προφανής για όλους τους εξοπλισμούς. Γι’ αυτό το λόγο το MECHBASE® διαθέτει εργαλείο στατιστικής θέσπισης συναγερμών. Εκτιμώντας ότι ο εξοπλισμός μας είναι σε καλή γενική κατάσταση λαμβάνουμε μετρήσεις για σειρά ημερών. Έπειτα χρησιμοποιούμε το εργαλείο το οποίο αυτόματα υπολογίζει την στατιστική τυπική απόκλιση των μετρήσεων (σ) και προτείνει συναγερμούς στα 2σ για το όριο «Μέτριου κινδύνου» και 3σ για το όριο «Υψηλού κινδύνου».

Αναζητούμε κάποια συγκεκριμένη τεχνική διάγνωσης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη κάποιας ιδιαίτερης τεχνικής που επιθυμείτε να εφαρμόσετε μπορούμε να την ενσωματώσουμε.

Διαθέτουμε συσκευές μετρήσεων (vibration pen, low end συσκευές υπερήχων, στροφόμετρο, θερμόμετρα, δυναμοδείκτες παλινδρομικών μηχανών κλπ) με οπτική έξοδο, γράφουμε δεδομένα σε χαρτί και τα περνάμε σε excel. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Χρησιμοποιείτε τις συσκευές που έχετε, σε συνδυασμό με smartphone (θα περιλαμβάνονται και οδηγίες για την εκτέλεση των μετρήσεων) ώστε να γίνεται εκεί η εισαγωγή των μετρήσεων στο σημείο που εκτελούνται. Μόλις το smartphone βρεθεί σε ασύρματο δίκτυο όλες οι μετρήσεις αυτόματα είναι διαθέσιμες για εποπτεία στην πλατφόρμα.

Έχουμε κάνει επένδυση σε φορητό επώνυμο εξοπλισμό ανάλυσης (αναλυτή ταλαντώσεων, hi-end συσκευή υπερήχων, θερμοκάμερα, κλπ). Τι νόημα έχει να προχωρήσουμε με την προτεινόμενη προσέγγιση;

Η προτεινόμενη προσέγγιση αναπτύχθηκε με βάση την απλότητα, ταχύτητα, ευκολία χρήσης και ενσωμάτωση πολλών τεχνολογιών σε ένα λειτουργικό περιβάλλον. Μπορείτε να συντάξετε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω και να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό που ήδη έχετε, για ανάλυση βλαβών ή και αποκαταστάσεις, εξαιρετικών περιπτώσεων.

Τι δυνατότητες υπάρχουν αναφορικά με τον τρόπο συνεργασίας;

Στα πλαίσια σύστασης ή εκσυγχρονισμού ενός τμήματος διαγνωστικής συντήρησης, προσφέρουμε αχρεωστήτως βοήθεια για την ανάλυση κρισιμότητας και τον υπολογισμό της επιστροφής επί της επένδυσης για τις διαγνωστικές τεχνολογίες που σας ενδιαφέρουν.

Για όλα τα συστήματα μας προσφέρουμε εγκατάσταση σημείων, εκπαίδευση, ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και εποπτεία.

Προσφέρουμε πλήρη εγκατάσταση εξοπλισμού χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς στην περίπτωση των μόνιμα εγκατεστημένων συστημάτων.

Τι κάνουμε με την ασφάλεια των δικτύων / δεδομένων;

Αναφορικά με τα φορητά συστήματα, τα smartphone που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις και το συγχρονισμό τους δεν είναι προσωπικά. Είναι κομμάτι του συστήματος. Πρόκειται για συσκευές επώνυμων κατασκευαστών, με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και περιέχουν μόνο λογισμικό δικής μας κατασκευής ή ελεγμένο λογισμικό συνεργατών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η συσκευή δεν αποτελεί κίνδυνο για το υπόλοιπο δίκτυο. Για τα σταθερά συστήματα ακολουθούνται οι ίδιες αρχές. Το λειτουργικό τους σύστημα περιέχει τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και επικοινωνεί μόνο με τους εξυπηρετητές δικούς μας, η δικούς σας (και τοπικούς εντός της εγκατάστασης), ή των συνεργατών σας (CMMS, ERP) όταν αυτό απαιτείται. Κατόπιν απαίτησης μπορούμε να εγκαταστήσουμε ασύρματο δίκτυο για χρήση αποκλειστικά για την εφαρμογή ή και να υλοποιήσουμε λύση GSM.

Πρακτικά πως μπορούμε να δούμε εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχονται;

Σας επισκεπτόμαστε (εφόσον είστε στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή) και σας επιδεικνύουμε το σύνολο των δυνατοτήτων στον εξοπλισμό σας. Εναλλακτικά, έχουμε διαμορφώσει στις δικές μας εγκαταστάσεις αίθουσα επίδειξης η οποία περιλαμβάνει σειρά παγίων (αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, ηλεκτρολογικό υλικό, εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, ατμολέβητα/ατμοπαγίδες) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ρεαλιστικής αξιολόγησης.

Χρησιμοποιούμε όλες τις γνωστές τεχνικές γιά παρουσίαση των δυνατοτήτων μας αλλά και διαστασιολόγηση του εξοπλισμού που σας ταιριάζει εφόσον είστε μακρύτερα.

Παρέχετε υπηρεσίες ανάλυσης;

Ως κατασκευαστές συστημάτων δεν συνηθίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσία ανάλυσης. Διαθέτουμε κατάλογο έμπειρων αναλυτών. Τέλος μπορούμε να σας βοηθήσουμε αναπτύξετε δική σας δυνατότητα μέσα από εκπαίδευση του προσωπικού.