logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

FAQ

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Τι είναι η διαγνωστική συντήρηση & συντήρηση ακριβείας; Τι είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα που παρέχετε; Τι αισθητήρες / τεχνολογίες εφαρμόζετε; Τι διαγνωστικά οφέλη μπορούμε να έχουμε; Εμπλέκονται με την διαγνωστική συντήρηση θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και υγιεινής και ασφάλειας; Υπάρχει στην προσέγγιση σας κάτι περισσότερο από ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα; Εμπορεύεστε ή παράγετε (ή και τα δύο); Τι λογισμικό χρησιμοποιείτε; Ποιες είναι οι δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρονται; Αναζητούμε κάποια συγκεκριμένη τεχνική διάγνωσης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε; Διαθέτουμε συσκευές μετρήσεων (vibration pen, low end συσκευές υπερήχων, στροφόμετρο, θερμόμετρα κλπ) με οθόνη, γράφουμε δεδομένα σε χαρτί και τα περνάμε σε excel. Τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε κάνει επένδυση σε επώνυμο εξοπλισμό ανάλυσης (αναλυτή ταλαντώσεων, hi-end συσκευή υπερήχων, θερμοκάμερα κλπ). Τι νόημα έχει να προχωρήσουμε με την προτεινόμενη προσέγγιση; Τι δυνατότητες υπάρχουν αναφορικά με τον τρόπο συνεργασίας; Τι κάνουμε με την ασφάλεια των δικτύων / δεδομένων; Πρακτικά πως μπορούμε να δούμε εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχονται;

Απαντήσεις

Τι είναι η διαγνωστική συντήρηση & συντήρηση ακριβείας;

Η διαγνωστική συντήρηση (κίτρινη περιοχή στο διάγραμμα) εκτελείται με την χρήση αισθητήρων με σκοπό την κατανόηση του επιπέδου φθοράς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ η συντήρηση ακριβείας (πράσινη περιοχή στο διάγραμμα) αφορά την ανάληψη δράσης για έγκαιρη αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν φθορά.

Για παράδειγμα, αξίζει να εκτελούμε λίπανση ακριβείας (7 στο διάγραμμα) σε ρουλεμάν (με την χρήση υπερήχων ή ανάλυσης κραδασμών), ώστε να αποφύγουμε υπέρ-λίπανση η οποία επίσης θα καταστρέψει σύντομα τα ρουλεμάν.

D-I-P-F Curve

Τι είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα που παρέχετε;

Προσφέρουμε:

Τι αισθητήρες / τεχνολογίες εφαρμόζετε;

Τι διαγνωστικά οφέλη μπορούμε να έχουμε;

Οι τομείς εφαρμογής που καλύπτονται είναι συνοπτικά:

Εμπλέκονται με την διαγνωστική συντήρηση θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και υγιεινής και ασφάλειας;

Αν έχουμε την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αποκαταστήσουμε τις δυσλειτουργίες οδηγούμαστε σε αύξηση της κερδοφορίας.

Υπάρχει στην προσέγγιση σας κάτι περισσότερο από ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα;

Έχουμε υλοποιήσει μία πρωτόγνωρη εμπειρία συγχώνευσης όλων των ανωτέρω διαθέσιμων τεχνολογιών, σε μία πλατφόρμα και ένα λειτουργικό σύστημα.

Εμπορεύεστε ή παράγετε (ή και τα δύο);

Τι λογισμικό χρησιμοποιείτε;

Ποιες είναι οι δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρονται;

Οι τεχνικές διάγνωσης που χρησιμοποιούμε στην πλατφόρμα, βασίζονται για λόγους τυποποίησης και διαλειτουργικότητας σε διεθνή πρότυπα και ανοικτές καλές πρακτικές. Ότι ακριβώς χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας της διαγνωστικής συντήρησης. Ο συνδυασμός τους ενδέχεται να καλύπτει το σύνολο των αναγκών σας.

Αναζητούμε κάποια συγκεκριμένη τεχνική διάγνωσης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη κάποιας ιδιαίτερης τεχνικής που επιθυμείτε να εφαρμόσετε μπορούμε να την ενσωματώσουμε.

Διαθέτουμε συσκευές μετρήσεων (vibration pen, low end συσκευές υπερήχων, στροφόμετρο, θερμόμετρα κλπ) με οθόνη, γράφουμε δεδομένα σε χαρτί και τα περνάμε σε excel. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Χρησιμοποιείτε τις συσκευές που έχετε, σε συνδυασμό με smartphone (θα περιλαμβάνονται και οδηγίες για την εκτέλεση των μετρήσεων) ώστε να γίνεται εκεί η εισαγωγή των μετρήσεων στο σημείο που εκτελούνται. Μόλις το smartphone βρεθεί σε ασύρματο δίκτυο όλες οι μετρήσεις αυτόματα είναι διαθέσιμες για εποπτεία στην πλατφόρμα.

Έχουμε κάνει επένδυση σε επώνυμο εξοπλισμό ανάλυσης (αναλυτή ταλαντώσεων, hi-end συσκευή υπερήχων, θερμοκάμερα κλπ). Τι νόημα έχει να προχωρήσουμε με την προτεινόμενη προσέγγιση;

Η προτεινόμενη προσέγγιση αναπτύχθηκε με βάση την απλότητα, ταχύτητα, ευκολία χρήσης και ενσωμάτωση πολλών τεχνολογιών σε ένα λειτουργικό περιβάλλον. Μπορείτε να συντάξετε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω και να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό που ήδη έχετε, για ανάλυση βλαβών ή και αποκαταστάσεις, εξαιρετικών περιπτώσεων.

Τι δυνατότητες υπάρχουν αναφορικά με τον τρόπο συνεργασίας;

Για όλα τα συστήματα μας προσφέρουμε εγκατάσταση σημείων, εκπαίδευση και εποπτεία.

Για τα φορητά συστήματα υπάρχει και η δυνατότητα χρησιδανείου.

Προσφέρουμε πλήρη εγκατάσταση εξοπλισμού στην περίπτωση των μόνιμα εγκατεστημένων συστημάτων.

Τι κάνουμε με την ασφάλεια των δικτύων / δεδομένων;

Αναφορικά με τα φορητά συστήματα, τα smartphone που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις και το συγχρονισμό τους δεν είναι προσωπικά. Είναι κομμάτι του συστήματος. Πρόκειται για συσκευές επώνυμων κατασκευαστών, με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και περιέχουν μόνο λογισμικό δικής μας κατασκευής ή ελεγμένο λογισμικό συνεργατών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η συσκευή δεν αποτελεί κίνδυνο για το υπόλοιπο δίκτυο.

Για τα σταθερά συστήματα ακολουθούνται οι ίδιες αρχές. Το λειτουργικό τους σύστημα περιέχει τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και επικοινωνεί μόνο με τους εξυπηρετητές δικούς μας, η δικούς σας (και τοπικούς εντός της εγκατάστασης), ή των συνεργατών σας (CMMS, ERP) όταν αυτό απαιτείται.

Κατόπιν απαίτησης μπορούμε να εγκαταστήσουμε ασύρματο δίκτυο για χρήση αποκλειστικά για την εφαρμογή ή και να υλοποιήσουμε λύση GSM.

Πρακτικά πως μπορούμε να δούμε εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχονται;

Σας επισκεπτόμαστε και σας επιδεικνύουμε το σύνολο των δυνατοτήτων στον εξοπλισμό σας. Εναλλακτικά, έχουμε διαμορφώσει στις δικές μας εγκαταστάσεις αίθουσα επίδειξης η οποία περιλαμβάνει σειρά παγίων (αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, ηλεκτρολογικό υλικό, εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, ατμολέβητα/ατμοπαγίδες) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ρεαλιστικής αξιολόγησης.