logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

Τρόποι Μείωσης των Υδραυλικών Πληγμάτων

Το υδραυλικό πλήγμα συμβαίνει όταν το λάδι ξεκινά να ρέει γρήγορα ή σταματά να ρέει σε ένα υδραυλικό σύστημα. Ο ρυθμός ροής λαδιού στη γραμμή πίεσης των συστημάτων κάτω των 200 bar είναι συνήθως 4.5-6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Σε συστήματα άνω των 200 bar, ο ρυθμός ροής μπορεί να είναι τόσο υψηλός όσο 9 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Πλήγμα μπορεί επίσης να συμβεί όταν μια εξωτερική δύναμη δρα σε έναν υδραυλικό κύλινδρο ή κινητήρα.

Σε αντίθεση με τον αέρα, το υδραυλικό λάδι θεωρείται γενικά ως μη συμπιέσιμο. Στο λάδι θα μειωθεί ο όγκος μόνο κατά το μισό τοις εκατό όταν συμπιέζεται στα 70 bar. Όταν συμβαίνει αιχμή πίεσης στο σύστημα, η πίεση μπορεί να αυξηθεί τέσσερις ή πέντε φορές πάνω από την κανονική πίεση λειτουργίας. Δεδομένου ότι η μέση διάρκεια ενός υδραυλικού πλήγματος είναι 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου, το μανόμετρο δεν μπορεί να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα για να δώσει μια ακριβή ένδειξη. Μετατροπείς πίεσης χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταγραφή αιχμών πίεσης.

Κρουστικά φαινόμενα που δεν έχουν αποσβεστεί σωστά μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή και ζημιά στις γραμμές και τα εξαρτήματα του συστήματος. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τρία πράγματα που μπορούν να γίνουν για τη μείωση του υδραυλικού πλήγματος.

Εγκαταστήστε έναν συσσωρευτή

Ένας υδραυλικός συσσωρευτής είναι προ-φορτισμένος με ξηρό άζωτο. Κάποιος τύπος συσκευής διαχωρισμού όπως έμβολο, φούσκα ή διάφραγμα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του αζώτου από το υδραυλικό λάδι μέσα στον συσσωρευτή. Συνιστάται ένας τύπος φούσκας (Εικόνα 1) ή διαφράγματος για την απορρόφηση του πλήγματος. Και οι δύο αυτοί τύποι περιέχουν στοιχεία από καουτσούκ που θα συμπιεστούν όταν η υδραυλική πίεση αυξηθεί πάνω από την προ-φόρτιση ξηρού αζώτου. Ανάλογα με το σύστημα, ο συσσωρευτής θα πρέπει να είναι προ-φορτισμένος στα 7 bar κάτω έως 15 bar πάνω από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας στο σύστημα. Οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για απόσβεση πλήγματος μπορεί να έχουν μικρό μέγεθος, συνήθως από 1 έως 5 λίτρα.

Ένας υδραυλικός συσσωρευτής
Eικόνα 1: Ένας υδραυλικός συσσωρευτής.

Ο συσσωρευτής πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο όπου συμβαίνει η αιχμή πίεσης. Για παράδειγμα, εάν η αιχμή πίεσης συμβαίνει όταν ένας κύλινδρος επεκταθεί πλήρως, ο συσσωρευτής πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη θύρα που είναι συνδεδεμένη στην πλευρά πλήρους εκκένωσης του εμβόλου του κυλίνδρου.

Οι συσσωρευτές χρησιμοποιούνται συχνά για να απορροφούν υπερτάσεις υψηλής ροής σε γραμμές επιστροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, η προ-φόρτιση πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή επιτρεπόμενης πίεσης οποιουδήποτε φίλτρου επιστροφής ή εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται προς την κάτω πλευρά. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται συσσωρευτής στη γραμμή πίεσης, θα πρέπει να εγκατασταθεί μια αυτόματη ή / και χειροκίνητη βαλβίδα απορρίψεως για να εξαερωθεί η υδραυλική πίεση στο μηδέν μόλις το σύστημα απενεργοποιηθεί

Προσθέστε Κατευθυντικές βαλβίδες οδηγούς

Μια τυπική υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης δύο σταδίων, ελεγχόμενη ηλεκτρομαγνητικά φαίνεται στην Εικόνα 2. Η βαλβίδα περιέχει οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο μπλοκ μεταξύ της βαλβίδας οδηγών στην κορυφή και του κύριου πηνίου στο κάτω μέρος. Το μπλοκ περιλαμβάνει δύο χειριστήρια ροής συνδεδεμένα σε διάταξη μέτρησης και δύο βαλβίδες ελέγχου παράκαμψης. Όταν ένα από τα σωληνοειδή της βαλβίδας πιλότου ενεργοποιείται, η πίεση του πιλότου μεταφέρεται μέσω μίας από τις εσωτερικές βαλβίδες ελέγχου και στη μία πλευρά του κύριου πηνίου.

Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης δύο σταδίων
Eικόνα 2: Μία υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης δύο σταδίων.

Καθώς το πηνίο αλλάζει, το λάδι στην κοιλότητα του οδηγού στην αντίθετη πλευρά ρέει μέσω του ελέγχου ροής και πίσω στο ρεζερβουάρ μέσω της βαλβίδας οδηγού. Η ρύθμιση του ελέγχου ροής καθορίζει το ρυθμό που αλλάζει το κύριο πηνίο. Επιτρέποντας σταδιακά το πηνίο να μετατοπίζεται, ο όγκος της αντλίας μεταφέρεται σταδιακά μέσω της βαλβίδας και στο σύστημα.

Χρησιμοποιείστε βαλβίδες εκτόνωσης διασταύρωσης

Οι βαλβίδες εκτόνωσης διασταύρωσης χρησιμοποιούνται συνήθως με υδραυλικούς κινητήρες όταν είναι απαραίτητο να σταματήσει ένα φορτίο σχετικά γρήγορα. Τα κύρια προβλήματα με τις βαλβίδες διασταύρωσης είναι ότι συνήθως παραλείπονται από το σύστημα, είναι πολύ ψηλά ή τοποθετούνται πολύ μακριά από τον κινητήρα.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τρεις τεχνικές, μπορείτε να μειώσετε σε μεγάλο βαθμό τον υδραυλικό πλήγμα στα συστήματά σας και να βοηθήσετε στην εξάλειψη της διαρροής λαδιού στην εγκατάσταση σας.

Τακτικά στέλνουμε email με χρήσιμα άρθρα & πληροφορίες για τη βιομηχανία και τη συντήρηση. Εγγραφείτε:

Weardc

WearDC

Σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης η εκτέλεση μετρήσεων ήταν πάντα μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όχι πια. Το WearDC, είναι το σύστημα διαγνωστικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους.

Περισσότερα

Maintnode

Maintnode

Ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μετρήσεις από πολλαπολούς αισθητήρες και δεδομένα από τα συστήματα της παραγωγης δίνουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Περισσότερα