logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο
11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους →

Σύγχρονα συστήματα βελτιστοποίησης αξιοπιστίας εξοπλισμού

Κάθε οργανισμός που διαχειρίζεται ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να καθορίζει στρατηγικές βελτιστοποίησης της αξιοπιστίας αυτού ώστε οι δραστηριότητες να μην διακόπτονται απρόβλεπτα.

Τα τελευταία χρόνια, είναι αυξανόμενη η εφαρμογή συστημάτων συντήρησης για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας με επιλογή μείγματος τύπων συντήρησης όπως αυτοί ορίζονται ακόμα και στο πρότυπο ΕΝ 13306.

Στην πιο προωθημένη του μορφή, είτε πρόκειται για βάσει κατάστασης είτε γιά προγνωστική (προβλεπτική) συντήρηση, απαιτείται η γνώση της κατάστασης του επιπέδου φθοράς του εξοπλισμού ή των αιτίων δημιουργίας φθοράς σε αυτόν.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των αισθήσεων του ανθρώπινου δυναμικού που φροντίζει τον εξοπλισμό αλλά κυρίως με την χρήση αισθητήρων. Είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και για το ανθρώπινο σώμα.

Με τα σημερινά συστήματα παρακολούθησης του εξοπλισμού με αισθητήρες, η στρατηγική συντήρησης βάσει της παρακολούθησης της κατάστασης αυτού μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Η συντήρηση εκτελείται κυρίως όταν αυτό είναι αναγκαίο, οπότε έτσι μειώνεται η ανάγκη για μία στρατηγική βάσει προγραμματισμού.

Σε αυτό το άρθρο, θίγεται ο τρόπος προετοιμασίας ενός οργανισμού για την εγκατάσταση ενός συστήματος διαγνωστικής/προγνωστικής (προβλεπτικής) συντήρησης.

Ο απώτερος στόχος είναι η αύξηση των δεικτών διαθεσιμότητας του εξοπλισμού σας.

#1 Ο Λόγος που Χρειάζεστε ένα Τέτοιο Σύστημα

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι ο καθορισμός των στόχων και του βάθους γνώσης της κατάστασης που απαιτείται. Έτσι θα δημιουργηθούν διαδικασίες που θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες σας.

Για ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να προσδιοριστούν οι λόγοι που καθιστούν την εφαρμογή του, απαραίτητη για τον οργανισμό σας.

Αυτό μπορεί να καλύπτει τυχούσες αποτυχίες του συστήματος, ιδιαιτερότητες του εξοπλισμού σας, ακόμη και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Ανεξάρτητα από τους λόγους που οδηγούν στην αναζήτηση ενός τέτοιου συστήματος, ο καθορισμός των αιτιών θα οδηγήσει στην καταλληλότερη λύση.

#2 Προσδιορίστε εάν ο Οργανισμός σας Είναι Έτοιμος για την Εφαρμογή

Αφού ορίσετε τους στόχους σας, πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο όλα είναι έτοιμα για την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ετοιμότητα για τη νέα τεχνολογία που θα εφαρμόσετε όσο και την προ υπάρχουσα κουλτούρα.

Αναλυτικότερα, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τη στάση της ομάδας συντήρησής έναντι των δεδομένων που προέρχονται από ένα σύστημα που θα προβλέπει την χρήση αισθητήρων, καθώς και την εξοικείωσή με αυτά τα συστήματα.

#3 Ξεκινήστε με τα Κρίσιμα Στοιχεία του Εξοπλισμού

Πριν εφαρμόσετε το σύστημα, θα ήταν σκόπιμο να το δοκιμάσετε σε μερικά επιλεγμένα στοιχεία του εξοπλισμού.

Ξεκινήστε με μια ανάλυση κρισιμότητας. Πολύ κρίσιμος εξοπλισμός απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, λιγότερο κρίσιμος περιοδική και ελάχιστα κρίσιμος δεν αξίζει παρακολούθησης (λειτουργία μέχρι την εμφάνιση βλάβης ). Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα έχετε ξεκάθαρη άποψη για τον οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθήσετε.

#4 Καθορίστε τον Προϋπολογισμό

Το κόστος εφαρμογής τέτοιων συστημάτων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες θα καθοριστούν από την ανάλυση κρισιμότητας αλλά και τον προμηθευτή που θα επιλέξετε. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο προϋπολογισμού.

#5 Υπολογίστε το Αναμενόμενο Δείκτη Απόδοσης της Επένδυσης

Τα σύγχρονα συστήματα βελτιστοποίησης της αξιοπιστίας του εξοπλισμού είναι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να αποδώσουν.

Κάθε παύση του εξοπλισμού που διακόπτει τη διαδικασία που αυτός εκτελεί , έχει επιπτώσεις στην απόδοση του οργανισμού που εξοπλισμός αυτός υπηρετεί.

Για να εκτιμήσετε το αναμενόμενο δείκτη απόδοσης της επένδυσης ενός νέου τέτοιου συστήματος υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι. Συνήθως χρησιμοποιείται το κόστος ανά ώρα χαμένης δραστηριότητας και το κόστος επισκευής.

Σε κάθε περίπτωση, εάν είστε σε θέση να κάνετε συντήρηση των μηχανημάτων σας έγκαιρα, μπορείτε να πετύχετε ένα θετικό δείκτη.

#6 Περιλάβετε τα Υπόλοιπα Τμήματα του Οργανισμού σας

Για να μπορέσετε να επιτύχετε, θα πρέπει να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή των υπόλοιπων τμημάτων του οργανισμό σας.

Αφιερώστε χρόνο για να εξηγήσετε τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας και πώς θα επηρεάσει κάθε τμήμα.

Επιπλέον, εκπαιδεύστε την ομάδα συντήρησής σας έτσι ώστε να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται έτσι ώστε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης να γίνει εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχύσετε την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα, θα εκτιμήσουν τη βοήθεια που τους παρέχει και θα το χρησιμοποιήσουν στο έπακρο.

#7 Καταγράψτε τη Διαδικασία

Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει ένα σύστημα βελτίωσης της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, βεβαιωθείτε ότι έχετε διερευνήσει διεξοδικά κάθε επιλογή σας. Επομένως, προτού αποφασίσετε, ρωτήστε και μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Αυτά τα βήματα θα σας προετοιμάσουν για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος βελτίωσης της αξιοπιστίας μέσω της γνώσης της κατάστασης του εξοπλισμού σας και τον ρυθμό με τον οποίο αυτός φθείρεται, ώστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες….όταν πρέπει.

Η Arpedon μπορεί να είναι ο πολύτιμος συνεργάτης σας σε μία τέτοια προσπάθεια.

Τακτικά στέλνουμε email με χρήσιμα άρθρα & πληροφορίες για τη βιομηχανία και τη συντήρηση. Εγγραφείτε:

Weardc

WearDC

Σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης η εκτέλεση μετρήσεων ήταν πάντα μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όχι πια. Το WearDC, είναι το σύστημα διαγνωστικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους.

Περισσότερα

Maintnode

Maintnode

Ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μετρήσεις από πολλαπολούς αισθητήρες και δεδομένα από τα συστήματα της παραγωγης δίνουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Περισσότερα