logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

Αρχικά βήματα για την απομακρυσμένη παρακολούθηση κατάστασης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Monitor software

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της απόδοσης του μηχανήματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ κέρδους και απρογραμμάτιστης διακοπής. Για την παρακολούθηση της κατάστασης, ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις βασίζονται σε σπάνιες επιθεωρήσεις (2-3 φορές το χρόνο) για συλλογή δεδομένων.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση επιτρέπει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να ασκούν προβλεπτική συντήρηση και να επιλύουν πιθανά προβλήματα προτού γίνουν κρίσιμα. Με την ενσωμάτωση ενός συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης με τους σωστούς αισθητήρες και λειτουργία καταγραφής δεδομένων, οι εγκαταστάσεις μπορούν να αποτρέψουν απροσδόκητη βλάβη του εξοπλισμού και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν γρήγορα, με ακρίβεια και οικονομικά αποδοτικά πιθανά επερχόμενα προβλήματα απόδοσης μηχανών και να σχεδιάζουν την επίλυσή τους πριν αυτά συμβούν. Είναι επίσης σημαντικό να παραμείνετε ευέλικτοι, προνοητικοί και παραγωγικοί κατά τη διαχείριση εξοπλισμού και διαδικασιών για βέλτιστα αποτελέσματα.

Αν και η εφαρμογή ενός απομακρυσμένου συστήματος παρακολούθησης της υγείας του μηχανήματος μπορεί να είναι ένα εκτεταμένο εγχείρημα, ακολουθούν τρία απλά βήματα για να κάνετε τη διαδικασία λιγότερο προκλητική:

  1. Εντοπίστε τις μηχανές συνήθεις-ύποπτους. Στις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι διαχειριστές γνωρίζουν ότι υπάρχουν μηχανήματα που έχουν χρόνια προβλήματα και χαλάνε συχνά. Ξεκινήστε μία ανάλυση κρισιμότητας κοιτάζοντας στο αρχείο, ώστε να κατανοήσετε τις αιτίες του απρογραμμάτιστου χρόνου διακοπής λειτουργίας και πόσο συχνά συνέβη. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζετε τα αρχεία συντήρησης και επισκευής. Μόλις εντοπίσετε αυτές τις συνήθεις ύποπτες μηχανές, μπορείτε να ξεκινήσετε να εφαρμόζετε απομακρυσμένη παρακολούθηση.
  2. Εφαρμόστε μια τεχνολογία απομακρυσμένης παρακολούθησης χαμηλού αντικτύπου και οικονομικά αποδοτική στα προβληματικά μηχανήματα. Η παρακολούθηση μπορεί να ξεκινήσει από τις συνήθεις ύποπτες μηχανές εγκαθιστώντας αισθητήρες που είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να παρέχουν αμέσως δεδομένα. Αν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ασύρματους αισθητήρες που δεν απαιτούν καλώδια τροφοδοσίας ή επικοινωνίας, τα ενσύρματα συστήματα αυτή τη στιγμή παρέχουν χαμηλότερο κόστος και περισσότερες δυνατότητες. Η εγκατάσταση του αισθητήρα θα πρέπει να έχει την ευελιξία να υποστηρίζει σύνδεση με σπείρωμα, εποξικη ή μαγνητική στερέωση για εφαρμογή σε διάφορα μηχανήματα. Ξεκινήστε με ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε ένα από τα μηχανήματα που εντοπίσατε ως ύποπτο. Έπειτα επεκταθείτε σε παρόμοιες μηχανές. Τέλος προχωρήστε στις υπόλοιπες ύποπτες.
  3. Επανεξετάστε τη συλλογή δεδομένων για να προσδιορίσετε τη σκοπιμότητα και την ανάγκη για περαιτέρω απομακρυσμένη παρακολούθηση. Η εφαρμογή αυτής της απλής τεχνολογίας ανίχνευσης είναι ασφαλής και θέτει στα χέρια του καθημερινού χρήστη δεδομένα με τα οποία μπορεί να λάβει δράση, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να συντηρεί τον εξοπλισμό. Οι αισθητήρες θα πρέπει ιδανικά να είναι βιομηχανικής ποιότητας και κατάλληλοι για επικίνδυνα περιβάλλοντα (όπου απαιτείται), ώστε να μειώνεται η ανάγκη των χρηστών να εισέρχονται σε επικίνδυνες ζώνες. Τα συστήματα αισθητήρων παρέχουν συνεχή παρακολούθηση της υγείας του μηχανήματος μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης βλαβών του μηχανήματος με βάση την παρακολούθηση κραδασμών, θερμοκρασίας, υπερήχων, άλλων αισθητήρων και χρόνου λειτουργίας. Ιστορικά δεδομένα μέσω της καταγραφής δεδομένων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις με την προσθήκη προηγμένων εργαλείων ανάλυσης σε περιόδους ανησυχίας. Μετά την υλοποίηση και τη συλλογή δεδομένων, το σύστημα μπορεί να παρέχει γρήγορα στον χρήστη πληροφορίες για τη διάγνωση της βασικής αιτίας των προβλημάτων του μηχανήματος και προτεινόμενες ενέργειες συντήρησης ή επισκευής.

Καθώς συνεχίζετε την πορεία της απομακρυσμένης παρακολούθησης, υπάρχουν πολλές άλλες ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στην τεχνολογία αισθητήρων και παρακολούθησης μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερα επίπεδα προληπτικής διάγνωσης έναντι μηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών σε όλα τα μηχανήματα, συμβάλλοντας στην αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.

Τα συστήματα συλλογής δεδομένων μπορούν ακόμη και να παρέχουν μια πλατφόρμα νοημοσύνης Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (IIoT) που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένα διαγνωστικά για την ασφαλή παρακολούθηση και αξιολόγηση, τοπικά ή εξ αποστάσεως, της υγείας των μηχανών. Οι κραδασμοί, η θερμοκρασία, οι υπέρηχοι, η πίεση και άλλα δεδομένα αναλύονται για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βλάβες του εξοπλισμού. Αυτά τα συστήματα είναι συχνά συμβατά με τα υπάρχοντα προϊόντα οικοσυστήματος όπως PLC, ERP, CMMS για εύκολη, ασφαλή ενσωμάτωση με τις τρέχουσες διαδικασίες και δυνατότητες χωρίς απώλεια δεδομένων.

Τα τρία αυτά απλά βήματα αποτελούν μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση που θα σας επιτρέψει να αρχίσετε να παρακολουθείτε εξ αποστάσεως την απόδοση του μηχανήματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η αρχή της οικοδόμησης ενός ευρύτερου συστήματος παρακολούθησης και πραγματικά το πρώτο βήμα στο ταξίδι.

Τακτικά στέλνουμε email με χρήσιμα άρθρα & πληροφορίες για τη βιομηχανία και τη συντήρηση. Εγγραφείτε:

Weardc

WearDC

Σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης η εκτέλεση μετρήσεων ήταν πάντα μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όχι πια. Το WearDC, είναι το σύστημα διαγνωστικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους.

Περισσότερα

Maintnode

Maintnode

Ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μετρήσεις από πολλαπολούς αισθητήρες και δεδομένα από τα συστήματα της παραγωγης δίνουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Περισσότερα