logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο
11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους →

Απαιτήσεις Συντήρησης Συνδέσμων Μετάδοσης Κίνησης (Κόμπλερ)

Σε έναν ιδανικό κόσμο, πολλαπλά εξαρτήματα θα μπορούσαν να παραχθούν σε ένα κομμάτι ή να συνδεθούν και να εγκατασταθούν σε τέλεια ευθυγράμμιση. Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο, ξεχωριστά στοιχεία μηχανών πρέπει να συγκεντρωθούν και να συνδεθούν επιτόπου. Οι συζεύξεις απαιτούνται για τη μετάδοση των δυνάμεων περιστροφής (ροπή) ανάμεσα σε δύο μήκη άξονα, και παρά τις αυστηρές προσπάθειες, η ευθυγράμμιση και η λίπανση δεν είναι ποτέ τέλεια.

Απευθυγράμμιση

Η απευθυγράμμιση μπορεί να συμβεί είτε ως παράλληλη μετατόπιση είτε ως γωνιακή μετατόπιση σε δύο από τους τρεις πιθανούς άξονες. Ο τρίτος άξονας, κατά τη διαμήκη κατεύθυνση, δεν μετριέται συνήθως, αν και τα σφάλματα σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολικά ωστικά φορτία σε ένα σύστημα.

Εικ. 1: Τύποι απευθυγράμμισης

Για μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως μεγάλοι συμπιεστές, χρησιμοποιούνται μέθοδοι ευθυγράμμισης τεντωμένου σύρματος. Οι μικρότερες εφαρμογές έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιήσει τις ενδείξεις ωρολογιακών μικρομέτρων για να ποσοτικοποιήσουν και να διορθώσουν την απευθυγράμμιση, αν και οι δείκτες οπτικών λέιζερ κερδίζουν γρήγορα δημοτικότητα λόγω της ευκολίας χρήσης και της ακρίβειας.

Γίνονται επίσης προσπάθειες για την αντιστάθμιση της θερμικής διαστολής που συμβαίνει στον εξοπλισμό κατά τη λειτουργία.

Καταβάλλονται προσπάθειες προθέρμανσης ή ψύξης του εξοπλισμού σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας πριν από τη διενέργεια ελέγχων ευθυγράμμισης. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπολογισμοί της αναμενόμενης θερμικής διαστολής.

Όποιες προφυλάξεις και αν λαμβάνονται για να γίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες ευθυγραμμίσεις, θα παραμείνει αναπόφευκτα κάποια ποσότητα υπολειμματικής απευθυγράμμισης. Αυτή αναγκάζει τα άκαμπτα εξαρτήματα του μηχανήματος, όπως οι άξονες να εκτραπούν, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν αποτελεσματικά.

Αυτή η εκτροπή φορτίζει τα εξαρτήματα, προκαλεί δονήσεις και κατανέμει υψηλότερα και ανώμαλα φορτία στις κατασκευές που υποστηρίζουν αυτά τα στοιχεία, όπως τα έδρανα. Αυτά μπορούν να μειώσουν δραματικά τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Σχεδιασμένοι σωστά, οι σύνδεσμοι μπορούν να απορροφήσουν δυνάμεις απευθυγράμμισης έτσι ώστε να μπορούν να εξοικονομηθούν ακριβότερα, κρίσιμα και ευαίσθητα εξαρτήματα. Ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες φαίνονται ανθεκτικοί, τα έδρανα που τα στηρίζουν είναι μερικά από τα πιο ευαίσθητα εξαρτήματα ακριβείας στο σύστημα κίνησης.

Συστάσεις συντήρησης

Μπορεί να αναμένεται αποδεκτή ζωή από οποιαδήποτε από αυτές τις συσκευές μόνο εάν πραγματοποιηθεί σωστή συντήρηση. Τα επίπεδα και η ποιότητα του λιπαντικού πρέπει να επαληθεύονται μέσω περιοδικών ελέγχων και να λαμβάνονται τα κατάλληλη μέτρα.

Οι γραναζωτοί σύνδεσμοι ταχυτήτων απαιτούν ίσως τη μεγαλύτερη συντήρηση. Τυπική εκ νέου λίπανση με διαστήματα από έξι μήνες έως ένα έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εφαρμογής και την εμπειρία του προσωπικού.

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται με προσοχή στον έλεγχο της μόλυνσης του λιπαντικού.

Η ακατάλληλη απομάκρυνση των διαλυτών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των συνδέσμων κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων και εργασιών έκπλυσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή του ιξώδους του λιπαντικού κατά τη λειτουργία ή σε επιβλαβείς αντιδράσεις με υλικά πάχυνσης γράσου.

Όλοι οι σύνδεσμοι θα λειτουργούν σημαντικά καλύτερα όταν μειωθούν οι φορτίσεις που τους επιβάλλονται. Εξετάστε ως πρώτη γραμμή άμυνας ως ελαχιστοποίηση της κρουστικής φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων απότομων εκκινήσεων και ξαφνικών αντιστροφών φορτίου. Μερικές φορές οι λειτουργικές απαιτήσεις το καθιστούν αδύνατο. Ωστόσο, η κύρια πηγή φόρτισης σε συστήματα ζεύξης μπορεί να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η σωστή ευθυγράμμιση θεωρείται υψηλής προτεραιότητας συντήρηση ακριβείας.

Χρησιμοποιήστε ανάλυση δονήσεων, αερόφερτους υπέρηχους άμεσα στην περιοχή του συνδέσμου και θερμογραφία κατά τη λειτουργία για να εντοπίσετε συνδέσμους που δεν ευθυγραμμίζονται, καθώς ακόμη και οι πιο ανθεκτικές βάσεις μηχανών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Βεβαίως, ελέγξτε για σωστή ευθυγράμμιση όποτε πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευές στα συνδεδεμένα εξαρτήματα.

Τακτικά στέλνουμε email με χρήσιμα άρθρα & πληροφορίες για τη βιομηχανία και τη συντήρηση. Εγγραφείτε:

Weardc

WearDC

Σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης η εκτέλεση μετρήσεων ήταν πάντα μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όχι πια. Το WearDC, είναι το σύστημα διαγνωστικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους.

Περισσότερα

Maintnode

Maintnode

Ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μετρήσεις από πολλαπολούς αισθητήρες και δεδομένα από τα συστήματα της παραγωγης δίνουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Περισσότερα