logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο
11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους →

Η δύναμη της χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών για επιθεώρηση των μηχανημάτων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τόσο η ανάλυση λαδιού όσο και η ανάλυση κραδασμών είναι ισχυρά εργαλεία όταν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ελαττωμάτων σε περιστρεφόμενα στοιχεία μηχανής, όπως ρουλεμάν και γρανάζια. Αυτό το άρθρο θα παρέχει τόσο καλά όσο και κακά παραδείγματα συντονισμού μεταξύ αυτών των δύο ισχυρών μεθόδων επιθεώρησης, ώστε οι αναλυτές και οι ιδιοκτήτες εξοπλισμού να μπορούν να δουν τι πρέπει να κάνουν και τι να μην κάνουν σε ορισμένες καταστάσεις.

Η προϋπόθεση της τεχνολογικής αλληλεπίδρασης

Η βασική προϋπόθεση των πολυτεχνολογικών προγραμμάτων επιθεώρησης είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία μέθοδοι για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα επιθεώρησης. Για παράδειγμα, στο πεδίο της ανάλυσης κραδασμών, όταν τα φάσματα υποδεικνύουν κακή ευθυγράμμιση άξονα, ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλυση φάσης για να επικυρώσει τα δεδομένα στα φάσματα. Ομοίως, όταν η υπογραφή κραδασμών υποδεικνύει ηλεκτρική βλάβη στον ρότορα ενός επαγωγικού κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκιμές κινητήρα εντός και εκτός σύνδεσης για την επιβεβαίωση των ευρημάτων της ανάλυσης κραδασμών και την παροχή μιας πιο εμπεριστατωμένης ανάλυσης της φύσης του προβλήματος. Ποτέ άλλοτε δύο μέθοδοι επιθεώρησης δεν ήταν καταλληλότερες για να αλληλοσυμπληρώνονται κατά την επικύρωση ελαττωμάτων περιστρεφόμενων στοιχείων μηχανών από ό,τι η ανάλυση κραδασμών και η ανάλυση λαδιού. Για πολλά σφάλματα ρουλεμάν και γραναζιών, όταν μια τεχνολογία εντοπίζει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το κάνει και η άλλη. Τα ευρήματα θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν μαζί για να σχηματίσουν μια συνεκτική αφήγηση σχετικά με τη φύση του προβλήματος. Συνήθως, δεν έχει σημασία ποια τεχνολογία μπόρεσε να βρει πρώτα το ελάττωμα. Σε πολλές περιπτώσεις, θα εναλλάσσεται εμπρός και πίσω ως προς το ποια τεχνολογία ανακαλύπτει αρχικά το σφάλμα. Όταν η ανάλυση λαδιού εντοπίζει μέταλλα φθοράς στο λάδι, η ανάλυση κραδασμών θα πρέπει να εντοπίζει το ελάττωμα καθώς και τυχόν μηχανικές δυνάμεις που μπορεί να έχουν προκαλέσει τη φθορά, όπως κακή ευθυγράμμιση ή αζυγοσταθμία. Εάν η ανάλυση λαδιού έχει αναφέρει υπερβολικούς ρύπους στο λάδι για περισσότερο από ένα ή δύο μήνες, τότε η ανάλυση κραδασμών θα πρέπει να ανιχνεύει φθορά και στα ρουλεμάν και τα γρανάζια. Θα ίσχυε και το αντίστροφο. Εάν η υπογραφή κραδασμών παρουσιάζει ελαττώματα ρουλεμάν ή γραναζιών, τότε τα αποτελέσματα της ανάλυσης λαδιού θα πρέπει να αποκαλύπτουν σημάδια φθοράς μετάλλων στα δείγματα λαδιού. Εάν δεν βρεθούν αυτές οι συμπληρωματικές συνθήκες, τότε και οι δύο αναλυτές θα πρέπει να αναρωτηθούν εάν έχουν ληφθεί αντιπροσωπευτικά δείγματα είτε του λιπαντικού είτε της υπογραφής κραδασμών. Οι μόνες προειδοποιήσεις θα ήταν όταν οι ρύποι στο λιπαντικό έχουν μόλις εμφανιστεί και δεν είχαν χρόνο να προκαλέσουν σημαντική λειαντική φθορά και επομένως δεν έχουν παρατηρηθεί στην υπογραφή κραδασμών ή όταν εμφανίζεται κόπωση κάτω από την επιφάνεια σε ρουλεμάν όπου δεν έχει απελευθερωθεί υλικό από την επιφάνεια των φυλών και δεν μπορεί να ανιχνευθεί στο δείγμα λαδιού. Ανεξάρτητα, εάν υπάρχουν αυτές οι εξαιρετικές συνθήκες, οι αναλυτές θα πρέπει να το αναφέρουν στις εκθέσεις τους προς τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού.

Παραδείγματα κακής αλληλεπίδρασης

Στο ακόλουθο παράδειγμα κακής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανάλυσης λαδιού και ανάλυσης κραδασμών, το διάγραμμα τάσης που προσέφερε η ανάλυση λιπαντικού έδειξε ότι η περιεκτικότητα σε σίδηρο στα δείγματα λαδιού ήταν υψηλή και αυξανόταν για τέσσερις μήνες (βλ. Σχήμα 1). Ο αναλυτής σχολίασε ότι το σιδηρόγραμμα αποκάλυψε σωματίδια κοπής, υποδεικνύοντας λειαντική φθορά στο κιβώτιο ταχυτήτων και συνέστησε να ελεγχθεί η μονάδα για κακή ευθυγράμμιση και υψηλούς κραδασμούς. Ταυτόχρονα, η ανάλυση κραδασμών για την ίδια μονάδα δεν διαπίστωσε αναγνωρίσιμα ελαττώματα.

Εικόνα 1. Η περιεκτικότητα σε σίδηρο ενός δείγματος λιπαντικού τείνει προς τα πάνω με την πάροδο του χρόνου

Από την οπτική γωνία του ιδιοκτήτη του εξοπλισμμού, ορισμένες ερωτήσεις σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να είναι: Γιατί η υπογραφή δόνησης δεν έδειξε τι πίστευε ο αναλυτής λιαντικού ότι θα μπορούσε; Ξέρει ο αναλυτής λαδιού τι να ψάξει στην υπογραφή δόνησης; Υπάρχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα στην υπογραφή δόνησης που ο αναλυτής δεν αναγνώρισε ή δεν έπιασε; Τι σχέση έχει η κακή ευθυγράμμιση με τα λειαντικά σωματίδια στο λάδι; Γιατί δεν πήρα μια εικόνα του σιδηρογράμματος που δείχνει τα σωματίδια κοπής; Γιατί οι δύο αναλυτές δεν μίλησαν πριν υποβάλουν την έκθεσή τους, ώστε να μην χρειάζεται να κάνω τις συνδέσεις για αυτούς; Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, η γραφική παράσταση τάσης από τον αναλυτή λιπαντικού έδειξε ότι ο κωδικός καθαρότητας ISO των δειγμάτων λαδιού ήταν υψηλός για περισσότερο από ένα χρόνο και σταθερός κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (βλ. Σχήμα 2). Ο αναλυτής συνέστησε να ελεγχθεί η μονάδα για την πηγή εισόδου ρύπων και το λιπαντικό να φιλτραριστεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Από την άλλη, η ανάλυση κραδασμών για τη μονάδα δεν αποκάλυψε αναγνωρίσιμα ελαττώματα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Εικόνα 2. Υψηλοί κωδικοί καθαριότητας ISO για περισσότερο από ένα χρόνο

Αυτά τα ευρήματα θα έπρεπε επίσης να έχουν εγείρει ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, όπως: Πώς μπορεί το λάδι να είναι βρώμικο (σε συναγερμό) για περισσότερο από ένα χρόνο και να μην προκαλέσει μηχανικό πρόβλημα; Ο αναλυτής δεν αναγνώρισε ή δεν εντόπισε πρόβλημα στην υπογραφή δόνησης; Είναι πολύ σφιχτοί οι συναγερμοί καθαριότητας ISO; Σε ένα άλλο παράδειγμα κακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο τεχνολογιών, τα γραφήματα τάσεων που παρείχε ο αναλυτής λιπαντικού έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε σίδηρο και οι κωδικοί καθαρότητας ISO των δειγμάτων λιπαντικού ήταν υψηλοί για περισσότερο από οκτώ μήνες (βλ. Σχήματα 3-4). Εν τω μεταξύ, ο αναλυτής κραδασμών ανέφερε μόνο διαρροή στεγανοποιητικών στο κιβώτιο ταχυτήτων (Εικόνα 9) και κανένα μηχανικό ελάττωμα.

Εικόνα 3. Υψηλή καθαριότητα ISO για περισσότερο από οκτώ μήνες

Εικόνα 3. Υψηλή καθαριότητα ISO για περισσότερο από οκτώ μήνες

Εικόνα 4. Υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο σε δείγματα λιπαντικού για περισσότερο από οκτώ μήνες

Ένας μηχανικός αξιοπιστίας μπορεί να αναρωτηθεί γιατί οι δύο αναλυτές δεν ανέφεραν ότι οι διαρροές στεγανοποιητικών επιτρέπουν την είσοδο ρύπων. Αυτή θα μπορούσε να ήταν η τέλεια ευκαιρία να αναφέρουμε αυτόν τον σύνδεσμο και να βοηθήσουμε τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού να καταλάβει τη σημασία της διόρθωσης των διαρροών. Ο ιδιοκτήτης μπορεί επίσης να αμφισβητήσει τον λόγο ανησυχίας εάν οι διαρροές και το βρώμικο λιπαντικό δεν προκαλούν άλλα προβλήματα. Για ένα τελευταίο παράδειγμα κακής αλληλεπίδρασης, εξετάστε τα γραφήματα τάσεων που παρουσίασε ένας αναλυτής λιπαντικού που έδειξε ότι ο κωδικός καθαριότητας ISO στα δείγματα λαδιού ήταν υψηλός για περισσότερο από 16 μήνες (Σχήμα 5), ενώ ο αναλυτής κραδασμών ανέφερε φθορά ενδιάμεσης γραναζοκίνησης (Σχήμα 6).

Εικόνα 5. Υψηλή καθαριότητα ISO για περισσότερο από 16 μήνες

Εικόνα 6. Φθορά ενδιάμεσης γραναζοκίνησης

Αυτά τα αποτελέσματα πιθανότατα θα είχαν προκαλέσει μια σειρά ερωτήσεων από τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, όπως: Σχετίζονται αυτές οι δύο συνθήκες; Πού είναι τα αναλυτικά στοιχεία για τη φθορά των σιδηρούχων μετάλλων; Τα σωματίδια στους ρύπους λιπαντικού προκαλούν τη φθορά του γραναζιού ή υπάρχουν σωματίδια φθοράς από τη φθορά του γραναζιού; Εάν το λιπαντικό δεν είναι βρώμικο, τι προκάλεσε τη φθορά του γραναζιού; Γιατί κανένας αναλυτής δεν συζήτησε τις επιπτώσεις των άλλων ευρημάτων;

Παράδειγμα καλής αλληλεπίδρασης

Στο ακόλουθο παράδειγμα σωστής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανάλυσης λιπαντικού και ανάλυσης κραδασμών, τα γραφήματα τάσεων από τον αναλυτή λιπαντικού έδειξαν υψηλό αριθμό σιδήρου στα δείγματα για περισσότερο από 16 μήνες (βλ. Σχήμα 7). Ο αναλυτής κραδασμών ανέφερε κρούση και χαλαρότητα, καθώς και πιθανό πρόβλημα με ροδέλα ώσης (βλέπε σχήμα 8). Από τη σκοπιά ενός μηχανικού αξιοπιστίας, αυτό ήταν ένα καλά αναφερόμενο ελάττωμα. Και οι δύο αναλυτές αναφέρθηκαν στα ευρήματα του άλλου και ήταν προφανές ότι είχαν επικοινωνήσει και πιθανότατα συζήτησαν τα αποτελέσματα πριν υποβάλουν την έκθεσή τους. Αν και οι αναλυτές δεν δήλωσαν ότι η μία κατάσταση προκάλεσε την άλλη, έδειξαν την υψηλή πιθανότητα ενός τέτοιου περιστατικού. Συμπερασματικά, τόσο η ανάλυση λιπαντικού όσο και η ανάλυση κραδασμών είναι ισχυρές μέθοδοι επιθεώρησης που είναι ικανές καθεμία να εντοπίσει σφάλματα που η άλλη δεν μπορεί. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλά ελαττώματα με ρουλεμάν και γρανάζια στα οποία αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να είναι σε συτονισμό. Όταν είναι, η εμπιστοσύνη στη διαδικασία επιθεώρησης αυξάνεται και ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού μπορεί να είναι πιο σίγουρος για τη σωστή δράση που πρέπει να αναλάβει.

Εικόνα 7. Υψηλός αριθμός σιδήρου για περισσότερο από 16 μήνες

Εικόνα 8. Κρούσεις και χαλαρότητα στην υπογραφή δόνησης

Εικόνα 9. Ένα παράδειγμα διαρροής στεγανοποιητικών κιβωτίου ταχυτήτων

Τακτικά στέλνουμε email με χρήσιμα άρθρα & πληροφορίες για τη βιομηχανία και τη συντήρηση. Εγγραφείτε:

Weardc

WearDC

Σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης η εκτέλεση μετρήσεων ήταν πάντα μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Όχι πια. Το WearDC, είναι το σύστημα διαγνωστικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους.

Περισσότερα

Maintnode

Maintnode

Ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μετρήσεις από πολλαπολούς αισθητήρες και δεδομένα από τα συστήματα της παραγωγης δίνουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Περισσότερα