logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

Κώδικας δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Arpedon καθορίζει τις αρχές τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν οι υπάλληλοι της Εταιρείας στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Συμπληρώνει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην  χώρα και τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Ο Κώδικας μπορεί να τροποποιηθεί/ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή με πρωτοβουλία της Διοίκησης της Εταιρείας και ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της.

Συμμόρφωση με τους νόμους: μία απόλυτη υποχρέωση. Η συμμόρφωση με τους νόμους είναι χωρίς καμία εξαίρεση υποχρεωτική.

Οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται ακόμη και εάν είναι πιο απαιτητικοί από την εθνική νομοθεσία, εκτός και εάν οδηγούν σε παράνομη πράξη.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων και διλημμάτων που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε στη δουλειά μας. Πώς πρέπει να χειριστούμε αιτήματα κάποιου πελάτη ή προμηθευτή;

Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συναδέλφους μας; Ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει πρακτική βοήθεια σε αυτά και άλλα πολλά θέματα.

Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε κάθε μία μεμονωμένη κατάσταση η οποία μπορεί να προκύψει. Εάν αντιμετωπίζετε ένα θέμα σχετιζόμενο με τη δεοντολογία ή την επαγγελματική συμπεριφορά, αναρωτηθείτε τα παρακάτω:

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο καθένας πρέπει να εκφράσει τις ανησυχίες του/της και να ζητήσει συμβουλή. Είναι σημαντικό ο Κώδικας Δεοντολογίας να θέσει ένα σύνολο κανόνων που δεν θα αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά έναν πρακτικό οδηγό στην καθημερινή μας εργασία.

Σχέσεις με Πελάτες

Δείχνουμε αποφασιστικότητα όταν βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν. Η Arpedon συμπεριφέρεται στους πελάτες της, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εντιμότητα και αμεροληψία.

Η επιτυχία των πελατών μας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Arpedon. Οι πελάτες αναζητούν στην Arpedon καινοτομία, υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Τα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται στις σχέσεις μας με τους πελάτες αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζουμε με σταθερότητα τις αρχές αυτές και αποφεύγουμε λάθη που θα αμαύρωναν την εικόνα μας.

Εστιάζουμε στην ποιότητα

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσθέτοντας αξία με την απόδοση και την ποιότητα των τεχνολογιών και υπηρεσιών που παρέχουμε. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε σ’ αυτό.

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη όντας έντιμοι

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με τη διαφάνεια, την εντιμότητα και με το να ενεργούμε με επαγγελματισμό. Για να είναι βιώσιμη η επιτυχία μας, πρέπει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη κάθε πελάτη με την ακεραιότητα των λόγων και των πράξεών μας. Δεν υποσχόμαστε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες, οι μέτοχοι και οι συνάδελφοί μας είναι σίγουροι ότι κρατάμε το λόγο μας.

Ανταγωνιζόμαστε δίκαια

Πιστεύουμε σε ένα ανταγωνιστικό, ελεύθερο επιχειρηματικό σύστημα, επειδή εξασφαλίζει ότι η σκληρή δουλειά και η καινοτομία μας θα επιβραβευθούν. Θα χάσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας εάν αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάθε πελάτη ή εάν συνωμοτούμε με ανταγωνιστικές εταιρείες εναντίον τους. Το σύστημα αυτό, ως βάση κάθε οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, προστατεύεται και προωθείται από τη νομοθεσία Ανταγωνισμού. Συνεπώς, οι ενέργειές μας πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται προς όλους τους ισχύοντες νόμους περί αθέμιτων συμπράξεων, όπως και προς κάθε άλλο νόμο που αφορά τον ανταγωνισμό. Παρ’ όλο που οι νόμοι αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, το ελάχιστο πρότυπο της Arpedon μπορεί να ορισθεί ως εξής:

Αρνούμαστε να προβούμε σε ανάρμοστες πληρωμές

Η φήμη που έχει αποκτήσει η Arpedon για την εντιμότητα και την ακεραιότητά της δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από ανάρμοστες πληρωμές. Στις συναλλαγές που έχουν με δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικά κόμματα ή στελέχη τους ή οποιονδήποτε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, οι εργαζόμενοι της Arpedon δεν πρέπει να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δίδουν κανένα αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο πλεονέκτημα, είτε απευθείας είτε μέσω μεσαζόντων, για να αποκτήσουν ή να κρατήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε ανάρμοστο επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Προστατεύουμε την αξιοπιστία μας αποφεύγοντας δώρα και χάρες

Η αποδοχή δώρων και ψυχαγωγίας από επιχειρηματικούς συνεργάτες ή η προσφορά παρόμοιων εξυπηρετήσεων υπονομεύει την αξιοπιστία μας. Η Arpedon μπορεί να κατηγορηθεί ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις της επηρεάζονται από παράγοντες άλλους από αυτούς που πρέπει.

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει επομένως, να προσφέρουν, να κάνουν, να επιδιώκουν ή να αποδέχονται δώρα, πληρωμές, ψυχαγωγία ή υπηρεσίες προς και από υπάρχοντες ή δυνητικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες που θα μπορούσαν ευλόγως να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν επιχειρηματικές συναλλαγές, που δεν εμπίπτουν στα όρια της τυπικής επιχειρηματικής φιλοξενίας ή που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπευθυνότητα

Δείχνουμε υπευθυνότητα όταν προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Είμαστε όλοι μέρος της ομάδας της Arpedon. Δείχνουμε σεβασμό και υποστήριξη στους συναδέλφους μας και τις φιλοδοξίες τους, φροντίζοντας το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε εμείς και αυτοί, τα συστήματα πληροφορικής, τον εξοπλισμό και τις υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Ο βαθμός στον οποίο βοηθάμε ο ένας τον άλλο να επιτύχει εξαρτάται επίσης από το πώς διαχειριζόμαστε τις θέσεις εξουσίας, την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Δείχνουμε υπευθυνότητα όταν επιλέγουμε με προσοχή τους επαγγελματικούς συνεργάτες μας.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Arpedon είναι ζωτικής σημασίας για το κύρος και την επιτυχία της και οι επαγγελματικοί συνεργάτες πρέπει να θεωρούνται σύμμαχοι. Σε αυτήν την ενότητα, δίδονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε απέναντι στους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τους συμβούλους, μεταξύ άλλων. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε περίπτωση κοινοπραξίας θα πρέπει επίσης να συνάδουν με εκείνα της Arpedon.

Σεβόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

Η Arpedon προσπαθεί να παρέχει στους εργαζομένους τα εργαλεία που χρειάζονται –εξοπλισμό και πληροφορίες– για να είναι αποτελεσματικοί. Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία της Arpedon, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Οι πληροφοριακοί πόροι περιλαμβάνουν οργανογράμματα, τεχνολογίες και διαδικασίες, μεθόδους κατασκευής, καθώς και μελέτες και σχέδια που αφορούν το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η περιορισμένη προσωπική χρήση επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της Arpedon, τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς ή τους κανόνες και τις πολιτικές της Arpedon.

Χρησιμοποιούμε τα συστήματα πληροφορικής με επαγγελματισμό

Τα συστήματα πληροφορικής της Arpedon είναι στη διάθεσή μας για να μας βοηθήσουν να εργαζόμαστε με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό. Σε γενικές γραμμές, ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για επαγγελματικούς λόγους, κατά τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα της Arpedon και σύμφωνα με τους κανόνες που εκδίδει.

Να θυμάστε, ότι οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εκφράζει την Arpedon. Επομένως, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέχουν να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες που είναι κρίσιμες ή επίμαχες από εμπορική άποψη ή που θα μπορούσαν να έχουν ανεπιθύμητες συμβατικές ή άλλες νομικές συνέπειες για την Arpedon.

Όλοι οι νόμοι που διέπουν την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δυσφήμηση, την άνιση μεταχείριση και άλλες μορφές γραπτής επικοινωνίας ισχύουν και για την επικοινωνία μέσω Internet και e-mail. Επιπλέον, στα συστήματα πληροφορικής της Arpedon απαγορεύεται η εγκατάσταση λογισμικού χωρίς εξουσιοδότηση ή άδεια χρήσης.

Τα συστήματα πληροφορικής της Arpedon δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προσβολή τής ακεραιότητας των δικτύων ή των δεδομένων της Arpedon ή άλλου τρίτου μέρους. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ή την προώθηση αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή ενοχλητικών εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται και αποθηκεύονται στα συστήματα πληροφορικής της Arpedon θεωρούνται ιδιοκτησία της Arpedon και η Arpedon έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, εξαιρουμένων εκείνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή τυχόν συμφωνία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τους ηλεκτρονικούς φακέλους και τα αρχεία τους σε τάξη.

Διαφυλάσσουμε τις απόρρητες πληροφορίες

Οι πληροφορίες είναι περιουσιακό στοιχείο. Κοινοποιούμε ένα μέρος αυτών στα ανακοινωθέντα Τύπου, τις πληροφορίες για τα προϊόντα, την ετήσια έκθεση και άλλα δημόσια έγγραφα. Κάθε άλλη πληροφορία που δίδεται στους εργαζομένους σε σχέση με τη δουλειά τους, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσης, πρέπει να παραμένει απόρρητη για να μην υπάρξει η πιθανότητα αντιγραφής της δουλειάς μας από άλλους ή προσέγγισης πελατών μας από ανταγωνιστές. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που ενδεχομένως εμπιστεύθηκαν στην Arpedon προμηθευτές, πελάτες ή συνεργάτες.

Να φροντίζετε τις πληροφορίες καταλλήλως, να εξασφαλίζετε ότι δεν μπορούν να παραβιαστούν και να περιορίζετε την πρόσβαση στα άτομα εκείνα που πρέπει να τις γνωρίζουν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Να αποφεύγετε να συζητάτε πληροφορίες σε χώρους όπου θα μπορούσε να σας ακούσει κάποιος, όπως αεροδρόμια, δημόσια μέσα μεταφοράς, εστιατόρια και μπαρ, ανελκυστήρες, αποχωρητήρια και καφετέριες.

Οι πληροφορίες έχουν τόσο μεγάλη αξία που μπορεί ενδεχομένως να πρέπει να ζητείτε από κάθε εξωτερικό μέρος στο οποίο παρέχεται πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες να υπογράφει δήλωση τήρησης του απορρήτου.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων

Η Arpedon προστατεύει τα δικά της μυστικά και σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποκτούν εμπιστευτικές πληροφορίες από άλλα μέρη με ανάρμοστο τρόπο ή να τις δημοσιοποιούν χωρίς εξουσιοδότηση.

Αποφεύγουμε και αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων

Συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να προκύψουν όταν τα προσωπικά συμφέροντα ή οι οικογενειακές και άλλες προσωπικές σχέσεις δεν συνάδουν με τα συμφέροντα της εταιρείας. Μπορούμε να αποφύγουμε μια σύγκρουση συμφερόντων εάν έχουμε επίγνωση της πρόκλησης και λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Γενικώς, θα πρέπει να αποφεύγουμε καταστάσεις στις οποίες τα προσωπικά συμφέροντα, οι δραστηριότητες εκτός του χώρου εργασίας, τα οικονομικά συμφέροντα ή οι σχέσεις συγκρούονται ή φαίνονται να συγκρούονται με τα συμφέροντα της Arpedon και να μην επιτρέπουμε οι επαγγελματικές συναλλαγές που γίνονται εκ μέρους της εταιρείας να επηρεάζονται από προσωπικά ενδιαφέροντα ή σχέσεις.

Οι πιο συχνές συγκρούσεις συμφερόντων συμβαίνουν όταν ένας εργαζόμενος είναι σε θέση να αναθέτει επιχειρηματικές συμβάσεις, να προσλαμβάνει προσωπικό, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τις οικονομικές αγορές ή όταν δέχεται πρόταση να εργαστεί για ανταγωνιστή. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων:

Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλέκονται σε κάποια σύγκρουση συμφερόντων οφείλουν να ενημερώσουν τον διευθυντή τους ή τον εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων ούτως ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν υπάρχει πράγματι σύγκρουση συμφερόντων. Θα τους δοθεί καθοδήγηση για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν, σύμφωνα με τους κανόνες που εκδίδει ο Όμιλος Arpedon.

Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Οι εσωτερικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό και που ένας επενδυτής θα θεωρούσε σημαντικές για να αποφασίσει εάν θα αγοράσει ή θα πουλήσει επενδυτικούς τίτλους της εταιρείας. Μπορούν να είναι πληροφορίες που επηρεάζουν τους τίτλους της Arpedon ή κάποιας άλλης εταιρείας.

Επειδή οι εσωτερικές πληροφορίες ενδέχεται να έχουν σημαντική αξία για τους επενδυτές, διέπονται από νόμους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης και στην προστασία της ακεραιότητας των αγορών σε πολλές χώρες.

Η διαπραγμάτευση τίτλων, όπως οι μετοχές ή τα ομόλογα, από άτομα που έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες είναι ανήθικη και παράνομη και θα διώκεται αποφασιστικά.

Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε εσωτερικές πληροφορίες με εργαζομένους της Arpedon, εκτός εάν πρέπει να γνωρίζουν και είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στον χειρισμό των πληροφοριών. Είναι παράνομο να «εμπιστεύεστε» ή να δίδετε πληροφορίες σε άλλους –ακόμη κι αν πρόκειται για συνεργάτη, συγγενή ή φίλο σας– που θα μπορούσαν να λάβουν μια επενδυτική απόφαση βάσει εσωτερικών πληροφοριών.

Συμμορφωνόμαστε προς τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Η δέσμευση της Arpedon στην εντιμότητα, την ειλικρίνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα επεκτείνεται στην πλήρη συμμόρφωση προς όλους τους νόμους που διέπουν το ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέπλυμα χρήματος έχουμε εν γένει όταν έσοδα από παράνομες πηγές μεταφέρονται σε νόμιμα χρηματοοικονομικά κανάλια για να αποκρυφτούν ή να «νομιμοποιηθούν».

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα και το κύρος της Arpedon βοηθώντας στον εντοπισμό πιθανών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Θα πρέπει να μάθουν να βρίσκονται σε επιφυλακή για προειδοποιητικές ενδείξεις, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η περίπτωση πελατών που αρνούνται να παράσχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες ή επιθυμούν να κάνουν τις πληρωμές τους σε μετρητά.

Τηρούμε ακριβή και ολοκληρωμένα οικονομικά αρχεία

Οι επενδυτές, οι πιστωτές και άλλοι δικαιούνται από το Νόμο να γνωρίζουν τους λογαριασμούς της Arpedon. Η ακεραιότητα των λογαριασμών εξαρτάται από την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των εγγραφών. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές της Arpedon πρέπει επομένως να καταγράφονται πλήρως και δικαίως, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Arpedon και άλλες σχετικές απαιτήσεις. Η ανακριβής ή ψευδής τεκμηρίωση ή αναφορά είναι παράνομη.

Χειριζόμαστε με ακεραιότητα τις εταιρικές ευκαιρίες

Σεβόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία, τις πληροφορίες ή τη θέση της Arpedon για προσωπικό όφελος ή κέρδος.

Είμαστε δίκαιοι στις σχέσεις μας με τους προμηθευτές.

Η Arpedon αναμένει δίκαιο ανταγωνισμό στις αγορές της και εφαρμόζει την ίδια αρχή και στις σχέσεις της με τους προμηθευτές. Εάν επιλέγετε προμηθευτές ή/και εάν συναλλάσσεστε με προμηθευτές, δεν πρέπει να δείχνετε καμία μεροληψία ή προτίμηση σε κάποιο άτομο ή επιχείρηση για κανέναν άλλο λόγο πέραν του τι είναι καλύτερο για το συμφέρον της Arpedon. Δεν πρέπει να αφήνετε τις επαγγελματικές συναλλαγές σας εκ μέρους της εταιρείας να επηρεάζονται από προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα.

Ομοίως, όλες οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών για την Arpedon πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας.

Συνεργαζόμαστε με αντιπροσώπους και συμβούλους

Οι προμήθειες ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αντιπροσώπους και συμβούλους πρέπει να αναλογούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συμφωνούν ή να πληρώνουν προμήθειες ή αμοιβές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανάρμοστες πληρωμές.

Οι συμφωνίες με συμβούλους, μεσίτες, χορηγούς, αντιπροσώπους ή άλλους μεσάζοντες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση πληρωμών σε οποιοδήποτε άτομο ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του Δημοσίου ή των εργαζομένων των πελατών.

Συνάπτουμε σχέσεις με υπεργολάβους που λειτουργούν όπως εμείς

Στηριζόμαστε σε υπεργολάβους για να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε κάποια έργα και θεωρούμε πολύτιμη τη συμβολή τους στις σχέσεις της Arpedon με τους πελάτες και στο κύρος της εταιρείας. Για να προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το κύρος της Arpedon, επιλέγουμε υπεργολάβους που θα ενεργήσουν κατά τρόπο συνεκτικό με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς.

Συνάπτουμε κοινοπραξίες και συμμαχίες με εταίρους που σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο

Η δύναμη και η επιτυχία της Arpedon εξαρτάται επίσης από τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με εταίρους που συμμερίζονται τη δέσμευσή μας σε ηθικές επιχειρηματικές αξίες. Οι αρχές που διέπουν οποιαδήποτε κοινοπραξία θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες της Arpedon.

Εφαρμόζουμε την αρχή της διαφάνειας στις σχέσεις μας με τους δανειστές και τις υπηρεσίες χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων

Η Arpedon θα δημοσιοποιεί όλα τα σχετικά ουσιώδη στοιχεία για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από κάποια υπηρεσία χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων ή άλλους κυβερνητικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Είναι επίσης πολιτική της εταιρείας να δημοσιοποιεί όλα τα ουσιώδη στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάλυση κάθε υποψήφιου δανειστή.

Αφήνουμε τους εργαζόμενους να συνεισφέρουν σε δημόσιες υποθέσεις όποτε το επιθυμούν

Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να συνεισφέρουν (χωρίς αποζημίωση από την εταιρεία) σε πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα, από το δικό τους χρόνο, τα δικά τους χρήματα ή άλλους πόρους.

Τα κεφάλαια, η περιουσία ή οι υπηρεσίες της Arpedon δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή στήριξης σε υποψηφίους για πολιτικά αξιώματα, πολιτικά κόμματα, αξιωματούχους ή επιτροπές οπουδήποτε στον κόσμο. Οποιαδήποτε εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από τη Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων και Θεμάτων Ακεραιότητας.

Σεβασμός

Δείχνουμε σεβασμό ο ένας στον άλλο όταν βοηθούμε ο ένας τον άλλο να επιτύχει.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Arpedon προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες. Μπορούμε να εκτιμήσουμε τη συμβολή κάθε ατόμου μόνον όταν τηρούμε τα φυσιολογικά πρότυπα ευγένειας και σεβασμού όταν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Η Arpedon θα κρίνεται επίσης από τα άτομα εκτός εταιρείας σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στις επιχειρηματικές συναλλαγές τους με την εταιρεία.

Η σαφής και η τακτική επικοινωνία, η διαφορετικότητα, η ισότητα των ευκαιριών και η τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο ο καθένας από εμάς θα αισθάνεται ευπρόσδεκτος και άνετος.

Δείχνουμε σεβασμό όταν αναγνωρίζουμε τις ευρύτερες κοινωνικές ευθύνες μας.

Στην Arpedon υπερηφανευόμαστε ότι αισθανόμαστε «σαν το σπίτι μας» στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου είναι βασική προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας μας.

Σε αυτήν την ενότητα, βλέπουμε τι μπορεί να περιμένει η Arpedon από τους εργαζομένους – σε τομείς που εκτείνονται από τη συμμόρφωση προς τους νόμους έως την προστασία του περιβάλλοντος. Η προώθηση μιας βιώσιμης προσέγγισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τόσο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε όσο και στις τεχνολογίες που παρέχουμε, είναι βασικά στοιχεία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε να αισθανόμαστε «σαν το σπίτι μας» σε όλο τον κόσμο.

Ενθαρρύνουμε την τακτική και ανοικτή επικοινωνία

Η τακτική επικοινωνία μεταξύ των διευθυντών και των ομάδων τους είναι σημαντική για την επιτυχία της επιχείρησης. Η επικοινωνία αυτή, η οποία έχει συνήθως τη μορφή συσκέψεων και briefing, θα πρέπει να καλύπτει τη στρατηγική, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της επιχείρησης. Όπως συμπληρώνεται από τη στήριξη που παρέχει ο Όμιλος Arpedon με τη μορφή ενημερωτικών δελτίων, ιστοσελίδων, κατάρτισης, παρουσιάσεων κλπ., η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και του προϊστάμενού τους θα πρέπει επίσης να αφορά και το πώς οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Arpedon.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν την αξιολόγηση του προϊσταμένου τους για την απόδοσή τους, η οποία αναμένεται να βεβαιώνει την πρόοδο και, όπου κρίνεται αρμόζον, να περιλαμβάνει προτεινόμενα σχέδια για περαιτέρω εξέλιξη.

Δίνουμε σημασία στον αμοιβαίο σεβασμό και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο απόρρητος χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων – είτε προέρχονται από εργαζομένους, είτε από πελάτες, εργολάβους ή πωλητές – πρέπει να είναι πάντοτε σεβαστός. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν, να αποθηκεύουν, να χειρίζονται και να δημοσιοποιούν τα ατομικά προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με τις πολιτικές της Arpedon και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δεν μπορούν να διεκδικήσουν προνόμια απορρήτου για επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσω των συστημάτων της Arpedon, πέραν εκείνων που προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία.

Δυνάμει της τοπικής νομοθεσίας, η Arpedon έχει το δικαίωμα να επιβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Internet. Όλες οι επικοινωνίες μέσω e-mail και Internet που γίνονται από τα συστήματα της Arpedon αντιμετωπίζονται ως επαγγελματικές πληροφορίες της Arpedon και, επομένως, είναι δυνατή η πρόσβαση, η ανάκτηση, η παρακολούθηση και η δημοσιοποίησή τους από την Arpedon.

Διαφορετικότητα και αξιοκρατία

Διασφαλίζουμε ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις προσλήψεις, τις αμοιβές, τις προαγωγές και την ασφαλή εργασία, θα βασίζονται στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση με βάση την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές γνώμες, ή τη συμμετοχή σε σωματεία. Διαφυλάσσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μας. Όλοι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συναδέλφους μας και τους συνεργάτες μας όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται: με σεβασμό, εμπιστοσύνη και ευγένεια.

Η Arpedon δίνει ίσες ευκαιρίες και προσπαθεί να παρέχει στους εργαζομένους της ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις ή παρενοχλήσεις κάθε είδους.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς παρενοχλήσεις

Οι εργαζόμενοι δεν θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και άνετοι στην Arpedon εάν οι ίδιοι, οι συνεργάτες τους ή οποιοσδήποτε άλλος έχει επαγγελματικές σχέσεις με την Arpedon, υφίστανται παρενόχληση. Η παρενόχληση –είτε γίνεται κατά πρόσωπον, είτε είναι γραπτή, ηλεκτρονική ή προφορική– δεν θα είναι ανεκτή.

Η παρενόχληση μπορεί να έχει πολλές μορφές. Οι άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν ότι παρενοχλούνται από δυσφημιστικές, προσβλητικές ή επιθετικές ενέργειες ή λόγια, μειωτικά αστεία ή ανάρμοστες χειρονομίες ή από μη ευπρόσδεκτη σωματική ή λεκτική συμπεριφορά. Παρενόχληση μπορεί επίσης να είναι η αναμετάδοση ή η προβολή προσβλητικού περιεχομένου σε σχέση με κάποια από τις πτυχές της διαφορετικότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όπως, για παράδειγμα, σε σχέση με το φύλο, τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σωματική ικανότητα.

Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας

Είναι καθήκον μας προς τους συναδέλφους μας, τις οικογένειες και τις κοινωνίες τους να προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια κάθε εργαζομένου στην εργασία. Οι αυστηρές πολιτικές υγείας και ασφάλειας και οι απαιτήσεις αναφοράς της Arpedon αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της καλής υγείας των εργαζομένων.

Οι βασικοί κανόνες της Arpedon για τους εργαζόμενους είναι: Να εργάζεστε με ασφάλεια και να προστατεύετε τον εαυτό σας, τους συνεργάτες σας, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα προγράμματα εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της δέσμευσης της εταιρείας στη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Πρέπει να γνωρίζετε τη νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της εταιρείας και να συμμορφώνεστε προς αυτές εάν έχετε αρμοδιότητες σε τομείς που διέπονται από κανονισμούς ασφάλειας ή/και προστασίας του περιβάλλοντος.

Είναι επίσης υποχρεωτικό να αναφέρετε επικίνδυνες καταστάσεις και άλλες μη αποδεκτές συνθήκες για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον αμέσως, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας και να μπορούν να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Για τη Arpedon, η ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα. Ανεξάρτητα από τον βαθμό επείγοντος, η ασφάλεια πρέπει να έρχεται πρώτη.

Σεβόμαστε τους νόμους

Η απόλυτη συμμόρφωση της Arpedon και των εργαζομένων της προς τους νόμους είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση της καλής φήμης που έχει αποκτήσει για την ακεραιότητά της. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τους νόμους που αφορούν τον τομέα εργασίας τους και η διεύθυνση οφείλει να δίδει τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές.

Για παράδειγμα, η Arpedon είναι βαθύτατα αφοσιωμένη στις αξίες της ίσης μεταχείρισης και της εντιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Η Arpedon περιμένει από τους εργαζομένους της να συμμορφώνονται προς όλους τους νόμους που αφορούν την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, για να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες άδειες και να λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Λόγω του πολύπλοκου ρυθμιστικού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται η Arpedon, μπορεί να προκύψουν ζητήματα νομικής συμμόρφωσης. Περιστασιακά, ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες για το αν η Arpedon συμμορφώνεται πλήρως προς τη νομοθεσία και να ακολουθήσει δικαστικός αγώνας. Σε κάθε περίπτωση, η Arpedon θα ενεργήσει με υπευθυνότητα και θα συμμορφωθεί προς τις τελικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Επιπλέον, μπορεί επίσης να προκύψουν ζητήματα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις κυβερνητικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό για τη διεύθυνση της Arpedon να ενημερώνεται σχετικά νωρίς.

Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη διεύθυνση αμέσως εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι μπορεί να υφίσταται τέτοιο θέμα.

Προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κάθε εργαζόμενος της Arpedon συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας στηρίζοντας την οικονομική πρόοδο, την περιβαλλοντική φροντίδα και την κοινωνική ανάπτυξη. Μία πτυχή αφορά τη ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις κοινωνίες και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Arpedon.

Βιωσιμότητα σημαίνει ότι η Arpedon αντιμετωπίζει όλους τους παράγοντες της αγοράς με κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλλουν στο έργο αυτό προάγοντας τον ανοικτό διάλογο με διαφόρους παράγοντες της αγοράς σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συμβολή και επίδοση της Arpedon.

Για να το κάνουν αυτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με την πολιτική της Arpedon για τη βιωσιμότητα και τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις της.

Υποστηρίζουμε την περιβαλλοντική ευθύνη

Όλοι οι εργαζόμενοι της Arpedon οφείλουν να συμμορφώνονται προς το γράμμα και το πνεύμα των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών και να σέβονται το περιβάλλον, όπου κι αν εργάζονται.

Είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας μας

Ακριβώς όπως η Arpedon, σε εταιρικό επίπεδο, προσπαθεί να είναι καλός πολίτης απλώνοντας το χέρι στην ευρύτερη κοινωνία –μέσω συγκεκριμένων έργων, φιλανθρωπικών δωρεών και της πρακτικής υποστήριξης των πρωτοβουλιών που αξίζουν– η εταιρεία ενθαρρύνει επίσης τους εργαζομένους της να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνία των πολιτών.

Αναφορά φαινομένων μη συμμόρφωσης

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν κάθε πιθανή ή παρατηρηθείσα παράβαση νόμου, αυτού του Κώδικα Συμπεριφοράς ή κάποιας πολιτικής της εταιρείας –ή το γεγονός ότι τους ζητήθηκε να κάνουν κάτι που θα μπορούσε να συνιστά παράβαση. Οι αναφορές μπορεί να γίνονται στον προϊστάμενο σας.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις στέλνοντας e-mail ανώνυμα, χρησιμοποιώντας κάποιον εξωτερικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν αποκαλύπτει το όνομά τους (υπάρχουν πολλές δωρεάν υπηρεσίες, όπως η Yahoo, η Gmail, η Hotmail κλπ.). Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, ωστόσο, ότι οι ανώνυμες αναφορές μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διερευνηθούν.

Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων θα τηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα αντίποινα κατά οποιουδήποτε εργαζομένου ο οποίος καλή τη πίστη αναφέρει μια ανησυχία στην εταιρεία για παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά δεν θα είναι ανεκτά και θα λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε εσκεμμένη κατάχρηση των διαδικασιών αναφοράς.

Οι εργαζόμενοι που έχουν ερωτήματα για μια συγκεκριμένη κατάσταση θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια χρησιμοποιώντας έναν από τους παραπάνω τρόπους. Το βασικό είναι να διατυπώνουμε αυτά που έχουμε κατά νου και να δημοσιοποιούμε τις ανησυχίες μας ώστε τα προβλήματα να μπορούν να επιλύονται γρήγορα, πριν προκύψει σοβαρή ζημιά.

Παράβαση αυτού του Κώδικα Συμπεριφοράς συνιστά επίσης και η μη αναφορά κάποιας παράβασης ή πιθανής παράβασης που οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ή η άρνηση συνεργασίας στη διερεύνηση πιθανής παράβασης.

Κυρώσεις παράβασης

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά του και η συμπεριφορά οποιουδήποτε αναφέρεται στον εργαζόμενο συμμορφώνεται πλήρως προς τους ισχύοντες νόμους, αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τις πολιτικές της εταιρείας. Η συμμόρφωση και η ακεραιότητα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υφισταμένων, είναι ένας από τους παράγοντες που θα συνυπολογίζονται στις περιοδικές αξιολογήσεις της απόδοσης των εργαζομένων.

Η Arpedon δείχνει «μηδενική ανοχή» και θα λάβει πειθαρχικά μέτρα, τα όποια μπορεί να προβλέπουν μέχρι και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, κατά των εργαζομένων που παραβαίνουν το Νόμο, αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς ή πολιτικές της εταιρείας.