Ολοκληρωμένες Λύσεις Παροχής Εξοπλισμού, Μετρήσεων και Ανάπτυξης
H ARPEDON προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης και συλλογής δεδομένων, μέσω Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

Οι μετρήσεις και επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και ταχύτητα.

Εκτός από συμβατικές μεθόδους βιντεοσκόπησης και πολυφασματικής εικόνας προσφέρονται μετρήσεις με ειδικούς αισθητήρες για την ανίχνευση διαρροών και ηλεκτρικών φαινομένων.

Το ιστορικό των μετρήσεων καταγράφεται στην πλατφόρμα DataRunner η οποία προσφέρει διασύνδεση με CMMS και ERP ώστε οι πληροφορίες να είναι άμεσα αξιοποιήσιμες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εμμονή στην ποιότητα

Χρησιμοποιούμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να παρέχουμε το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα ο εξοπλισμός μας και τα συστήματα ποιότητας πληρούν και ξεπερνάνε τις προδιαγραφές ασφαλείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έμπειροι Χειριστές

Οι χειριστές μας είναι πιστοποιημένοι και έμπειροι με εξειδίκευση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετρήσεις, Ανάλυση, Ανάπτυξη

Παρέχουμε υπηρεσίες επιθεωρήσεων, μετρήσεων και ανάλυσης.

Επίσης αναλαμβάνουμε ανάπτυξη εφαρμογών ΣμηΕΑ από το σχεδιασμό έως την πιστοποίηση.